ONLINE BİLDİRİ


27.Rhinocamp Serbest Bildiri Yönergesi

Özet gönderimi için aşağıda yer alan bilgileri girip, bildiri özetinizi word dosyası olarak mail yolu ile sebadmustafa@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. Bildiri özetiniz aşağıdaki örnek dosyada olduğu gibi bildirinizin başlığı, yazar isimleri ve kurumları, bildiri özet metni ve anahtar kelimeleri içerek şekilde hazırlanmış olmalıdır. Sunucu yazar ise altı çizili olarak belirtilmelidir.

Örnek bildiri dosyasını indirmek için tıklayınız.

Ana Konu Başlıkları

1. Baş Boyun Hastalıkları ve Cerrahisi
2. Fasiyal Plastik Cerrahi
3. Genel KBB Hastalıkları
4. Odyoloji
5. Otoloji-Nörootoloji
6. Pediatrik KBB
7. Rinoloji
8. KBB Hastalıkları ile İlgili Diğer Multi-Disipliner Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Alanları

Dil
Uluslararası nitelikte olan kongremizin özet kitapçığı İngilizce basılacağı için serbest bildiri özetinizi İngilizce olarak göndermeniz gerekmektedir. Kongre sırasındaki sunumunuzu İngilizce veya Türkçe yapabilirsiniz.

Özet Kelime Sayısı
Kelime sayısı (isimler ve kaynaklar hariç) 300-800 arası olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Özetinizin indekslenebilmesi için lütfen minimum 3 - maksimum 5 anahtar kelime ekleyiniz.

Referans Sayısı
Referans sayısının en az 3 olması öngörülmüştür. Referans biçimlenmesinde ENT Updates dergimizin kuralları geçerli olacaktır. Kaynak yazılımı detaylarına www.entupdates.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Görsel
Özetinizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için en fazla 2 görsel (fotoğraf, çizim, grafik) ekleyebilirsiniz.

Sunum Şekli
Sunumunuzu 10 dakikalık real-time sözlü sunum veya 10 slaytlık elektronik sunum olarak yapabilirsiniz. Elektronik sunumlar internet ortamına yüklenerek arzu edenlerin diledikleri zaman incelemeleri sağlanacaktır.

Son Gönderim Tarihi
15 Nisan 2023

Özet ve Tam Metin Gönderimi
Bildiri özetinizi word dosyası olarak sunucu yazar adı ve soyadı ile adlandırılmış olarak sebadmustafa@gmail.com adresine göndermenizi rica ederiz. Bildiri özeti dosyanızda bildirinizin adı, yazarlar ve yazar kurumları, bildiri özet metni ve anahtar kelimeler mutlaka yer almalı ve sunucu yazar, altı çizili olarak ayrıca belirtilmiş olmalıdır.

Çalışmanıza ait tam metnin kongre kitabında yayınlanmasını istiyorsanız ilgili özete ait tam metnin ENT Updates dergimizin kurallarına göre İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına ilişkin detaylı ilgiye www.entupdates.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bu kurallar çerçevesinde hazırlanmış tam metin dosyasını sebadmustafa@gmail.com adresine aracılığı ile ulaştırmanız gerekmektedir. Söz konusu mail gönderimini yaparken konu bölümüne ‘’Rhinocamp - Bildiri Tam Metin Dosyası’’ yazmanızı ve mailde bildirinizin başlığını mutlaka belirtmenizi rica ederiz.